Na een flinke hagelbui hebben ook wij nogal wat schade.
De komende tijd moeten we dus even bekijken hoe we ondermeer de dagbesteding tijdelijk gaan invullen.